İletişime Geçin

HAYALLERİNDEKİ HAYATI YARATABİLİRSİN

MUTLULUK ÖĞRENİLEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR BECERİDİR

YENİ DÜNYANIN MUTLU İNSANI

Hepimiz mutlu olmak, hayallerimizdeki hayatı yaşamak istiyoruz. Mutluluğun ne olduğu ve nasıl elde edebileceği hakkında sayısız yol önerisi var. Gittikçe hızlanan ve durmaksızın değişen, belirsizliğin hakim olduğu günümüz dünyasında “mutluluğa” ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor gibi. Ancak güzel haber şu: Mutluluk öğrenilebilir, geliştirilebilir zihinsel bir beceridir.

Bilimsel araştırmalar, kendisini “mutlu” addeden insanların daha sağlıklı, daha uzun ömürlü olduklarını, daha dengeli ilişkilere, yaşam doyumuna sahip olduklarını ve hatta daha zengin olduklarını göstermekle birlikte, mutluluğun başarının “sonucu” değil aksine “sebebi” olduğunu gösteriyor.

Bireysel Nöro-koçluk seansları ile bir yandan bilinçli zihnini, diğer yandan biliçdışı inançlarını dönüştürerek dengeli, huzurlu, başarılı, mutlu bir yaşama adım atın. 

 

 

Detaylı Bilgi

YENİ DÜNYANIN MUTLU VE BAŞARILI ŞİRKETLERİ

YENİ DÜNYANIN MUTLU VE BAŞARILI ŞİRKETLERİ

KURUMSAL EĞİTİMLER

Hızla değişen dünyada iş yapma yöntemleriyle birlikte, liderlik becerileri ve çalışan bağlılığını etkileyen faktörler de değişiyor. 21. Yüzyılda şirketlerin sürdürülebilir başarı için liderlik yetkinliklerini geliştirmeleri ve çalışanların zihin, ruh ve beden sağlığını da göz önünde bulundurması her geçen gün önem kazanıyor. Bu küresel değişim döneminde bilim, bilgi, bilinç düzeyi şirketleri yukarılara taşıyacak en büyük güç. 

Nörobilim temelli liderlik, mutluluk, mindfulness eğitimleri ve kurumsal wellbeing programlarıyla şirketinizi geleceğe taşıyoruz.

Neler Yaptık

Bilgi kıymetlidir ancak dönüşüm deneyimle gerçekleşir. Gerek bireysel katılıma açık gerekse Türkiye'nin önde gelen kurumlarının çalışanlarıyla yaptığımız online/ofline eğitimler, inzivalar ve kamplarla yaşamları dönüştürdük.

E-Bülten

Bültenimize kayıt olun haberdar olun!!!