İletişime Geçin

HAKKIMIZDA

Çalışanların işe bağlılığı, kurum içindeki pozitif iletişim ve mutluluk düzeyi, kendi öz yaşam doyumları, özgüvenleri, öz yeterlilik algıları ve stres yönetme becerileriyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Güzel haber ise bu niteliklerin, hepsinin öğrenilebilir ve geliştirilebilir zihinsel bir beceri olduğudur.

Mutlu İnsan Akademisi (MİA) olarak, nörobilim ve pozitif psikoloji alanındaki bilgi ve uzmanlığımızla geliştirdiğimiz eğitim programlarımız ile kurumlara yeni nesil eğitim programları konusunda danışmanlık yapmaktayız. Tüm eğitimlerimizde çalışanların bir yandan kalıcı olarak zihinsel performanslarını arttırırken diğer yandan duygusal dengelerini sağlayabilmelerini hedeflemekteyiz.

Şirket yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri, yöneticiler, sporcular, sanatçılar ve hayatında yaratıcılık, performans ve başarı kapasitesini arttırmak isteyen birey ve ekiplerle çalışıyoruz.

Alanında uzman eğitmenlerimizle, hayatta ve iş yaşamında başarı ve mutluluğa giden yolları, günlük hayata kolaylıkla adapte edilebilen pratik uygulamalar ve eğlenceli eğitim programlarıyla şirketlerle buluşturuyoruz. İş ve hayat tatmini yüksek çalışanlara sahip şirketler hedeflerine ulaşan şirketlerdir.

NEDEN MİA?

Biz, şirketlerin performansını, çalışan ve müşteri memnuniyetini ve karlılığını arttırırız.

* Bilimsel araştırmalarının sunduğu veriler ışığında güncel eğitim programları sunarız.

* Eğitmenlerimiz, gerek akademik gerek kişisel gelişimlerine aralıksız devam eden, Amerika ve Avrupa'daki kurumsal eğitim yönelimlerini takip eden yetkin kişilerdir.

* Tutkumuz, beyin performansını, insan psikolojisini, ispatlanmış, araştırma destekli metotlarla geliştirmek. Mutlu ve farkındalığı yüksek insanlardan oluşan, başarılı şirketler ve toplumlar yaratmaktır.

MİA eğitimleri  algılama, düşünme ve karar verme şeklimizi kökten değiştirmek için beynin nöroplastisite (beyninin yapısını değiştirebilme kabiliyetini kullanır. 

Eğitim Alanlarımız:

Stres Yönetimi

- İçsel Motivasyon

- Kurumsal Bağlılık

- Duygusal Çeviklik

- Duyguları Yönetmek

- Mindfulness ( Bilinçli farkındalık)

- Şefkatli İletişim

Eğitimlerimiz neticesinde katılımcılar;

  • Hayata tepki vermekten… öz kaynakları etkin kullanarak yanıt verebilmeye;
  • Zihinsel kalıplarla dış faktörleri yargılamaktan … kendine, başkalarına ve hayata yönelik bütünsel bir farkındalığa;
  • Hayatta kalmaya çalışandan … öğrenen, dönüşen, motivasyonu koruyabilen bir çalışan olarak hayata ve işe bağlılığa kalıcı bir geçiş yaparlar.