İletişime Geçin

4X4 Performans Eğitimi

Bu kapsamlı eğitim programı;  liderlik, ilişkiler, takım olma, işbirliği, özgüven, güvenli ortamı yaratabilme ve koruyabilme, stres yönetimi, dengede kalabilme, motivasyon, değişim yönetimi, çeviklik, öğrenme ve yaratıcılık yetkinliklerinde ilerleme sağlar.

Katılımcıların performans gelişimlerini;

İçsel Motivasyon,

Bağlılık,

Duygusal Çeviklik,

Öğrenmeyi Öğrenmek

başlıklarıyla ele alır.

Kişisel Dönüşümü hedefleyen eğitimlerimizin amacı,

  • Kişinin performansına direk etki eden bilindışı alanını keşfederek zihinsel kalıpları ve duyguları farketmek yoluyla tutum ve davranışların “kök nedenlerini” anlamayı sağlamak;
  • Kişiye zihnini ve duygusal alanını performansını arttıracak ve ortaya koymasını sağlayacak şekilde etkili kullanmayı öğretmek;
  • Kişiyi, bilindışı alanını keşfetmeye ve dönüştürmeye devam edeceği basit yöntemleri eğitim sırasında tamamen kavrar ve kullanır hale getirmek;
  • Kişiye dış faktörlerin iniş ve çıkışlarından bağımsız şekilde dengede, motive ve iyi olma halini öğretmek.

Eğitimlerin metodolojisi;

  •  İçsel farkındalık çalışmaları, kişiye özel uygulamalar, anahtar telkinler, müzikler, psikolojinin yeniçağ ekollerindeki pratik yöntem ve teknikler içermektedir.
  • Süreçlerde kişinin özel alanına maksimum saygı ve özen gösterilir; güvende olma hissi zorlanmaz.

Eğitimlerimiz neticesinde katılımcılar;

  • Hayata tepki vermekten… öz kaynakları etkin kullanarak yanıt verebilmeye;
  • Zihinsel kalıplarla dış faktörleri yargılamaktan … kendine, başkalarına ve hayata yönelik bütünsel bir farkındalığa;
  • Hayatta kalmaya çalışandan … öğrenen, dönüşen, motivasyonu koruyabilen bir çalışan olarak hayata bağlılığa (dolayısıyla işe bağlılığa) kalıcı bir geçiş yaparlar.

Kurumun ihtiyaçları  doğrultusunda eğitimler yarım gün, 1 tam gün veya 2 tam gün şeklinde modüler olarak düzenlenebilmektedir.