İletişime Geçin

Zihin Beden Farkındalık

Yoğun Pratik Uygulamalı 5 haftalık Zihin&Beden Farkındalık Dönüşüm Programı

“Hayata dair mekanik ve indirgemeci bakış açısının ötesinde organizma yaşar, bilir, hisseder ve duyumsar.”

Peter A. Levine, PH.D                                                                                                                                              

İlk hafta nörobilim temelinde meditasyon teorisi anlatılacak olan bu eğitim programı ile katılımcılar, geri kalan 4 hafta boyunca, günlük hayatta kullanabilecekleri pratik teknikleri deneyimleyecek ve her gün yapacakları basit egzersizleri öğreneceklerdir.

Programın amacı, kişiyi çeşitli farkındalık teknikleriyle tanıştırmak ve etkisini kişisel olarak deneyimletmektir. Uygulamaların katkı sağlayacağı ana konular; stres yönetimi, odaklanma, verimlilik ve iletişimdir.

Eğitimin başında ve sonunda katılımcılara, “Algılanan Stres Ölçeği ” uygulanır ve 5 haftalık süreçteki değişiklikler değerlendirilir.

Program İçeriği

1.Hafta – “Meditasyon Temelli Stres Yönetimi” konulu sunum

2.Hafta – Düşünceleri izleme pratiği ( Bu hafta zen nefes meditasyonu öğretilecektir.  )

3.Hafta – Duyguları İzleme Pratiği (Bazı yin yoga pozları içinde bedensel hisleri ve duyguları izlemeye yönelik pratik çalışmalar)

4.Hafta – İletişim kurarken farkındalık (Partnerli çalışmalarla iletişimde farkındalık pratiği)

5.Hafta – Farkındalık temelli serbest hareket etme.. ( Aktif meditasyon pratiği )

* Her oturum 1 saat sürer.